Info

Barake “Buk Bijela”

Mjesto/lokacija: Foča

Značaj lokaliteta:

Barake u Buk Bijeloj u okolini Foče, služile su kao zatočenički objekat za civile bošnjačke nacionalnosti koju su zarobljenii u selima uzvodno od Foče, aprila/travnja 1992. godine. Mjesto zatočenja je bilo u nadležnosti Vojske Republike Srpske koji su civile podvrgavali nehumanim uslovima, zlostavljanju i premlaćivanju.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Foče

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

MKSJ je osudio Dragoljuba Kunarca, komandant izviđačke jedinice Vojske bosanskih Srba (VRS) koja je bila dio lokalne Fočanske taktičke grupe, na 28. godina zatvora za zločin mučenj i silovanj (zločini protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja) i porobljavanje (zločini protiv čovječnosti). MKSJ je osudio Radomira Kovača, jednog od zamjenika komandanta vojne policije VRS-a i vođa paravojnih snaga u gradu Foči, na 20. godina zatvora za zločine porobljavanje (zločini protiv čovječnosti) i silovanje (zločini protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja). MKSJ je osudio Zorana Vukovića, jednog od zamjenika komandanta vojne policije VRS-a i pripadnik paravojnih snaga u gradu Foči, na 12. godina zatvora za zločin mučenje i silovanje (zločini protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja).


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 02.12.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 25.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ