Arhiva
Željezni most, Doboj

Fiskulturna sala OŠ Perkovići, Žepče

Osnovna škola Ljubatovići, Žepče

Fiskulturna sala OŠ, Žepče

Silos, Žepče

Kazneno-popravni dom, Zenica

Osnovna škola u selu Orguz, Livno

Osnovna škola u selu Zabrišće, Livno

Zgrada bivšeg Komiteta, Livno

Jama iznad Zastinja na brdu Bašajkovac, Livno

Sportska dvorana “Dalibor Perković Dali”, Livno

Garaže Elektroprivrede, Livno

Vojno-istražni zatvor, Ljubuški

Silos u Čapljini

privatna garaža – Rašidov Han, Snagovo

nekadašnji Dom kulture, Čelopek

Dom kulture, Drinjača

prostorije Fudbalskog kluba, Rapatnica

Omladinski dom, Rapatnica

Brčanska Malta, Tuzla

selo Miletići, Travnik

selo Bilivode, Zenica

“Tuzlanski konvoj spasa”, Novi Travnik

Hotel Maršal (nekadašnji hotel Famos), Trnovo

Hotel Igman, Hadžići

Lovački dom Mostini, Čajniče

Stara škola u Rizvanovićima, Prijedor

Naselje Zdena, Sanski Most

Lušci Palanka, Sanski Most

Stadion Mlakve, Novi Grad/Bosanski Novi

Jama Lisac, Krupa na Uni

Veliki park, Sarajevo

Kazneno popravni dom Butmir (Kula), Istočno Sarajevo

Kazani, Sarajevo

Pansion “kod Sonje” i bunker iza pansiona, Vogošća

Četvrta Osnovna škola, Mostar

Stadion pod Bijelim brijegom, Mostar

Mašinski/strojarski fakultet, Mostar

Sportska dvorana na Musali, Konjic

Stari dom kulture, Pale

Vojna zemljoradnička zadruga Sušica, Vlasenica

Stara zgrada Osnovne škole Grabovica, Kotor Varoš

Poljoprivredno gazdinstvo “Manjača”, Banja Luka

Šumsko gazdinstvo “Kozila”, Drinići

Lokacija iza “Motela”, Bosanski Petrovac

Bivša Osnovna škola Prekaja, Drvar

Društveni dom Počulica, Vitez

Osnovna škola Dubravica, Vitez

Crna kuća, Vitez

Dom kulture, Vitez

Korićanske stijene, Kneževo

Redak 1 i Redak 2 Kipe, Prijedor

Fudbalski stadion Ljubija, Prijedor

Dom kulture Miska Glava, Prijedor

Pomoćni objekt stanice stanice javne bezbjednosti, Prijedor

Bravnice, Jajce

Motel Sretno, Kakanj

Stara zanatska škola, Vareš

Zgrada “Autotransa”, Vareš

Zgrada preduzeća “Šumarstvo”, Vareš

Selo Crkvina, Goražde

Logor Vojno, Mostar

Skenderove kuće, Mostar

Brdo Ćućurak, Mostar

Osnovna škola u Potocima, Mostar

Heliodrom, Mostar

Koštana bolnica, Stolac

Barake “Buk Bijela”, Foča

Sportska sala “Partizan”, Foča

Karaman kuća, Foča

Fudbalski stadion, Bratunac

13. kilometar, Zavidovići

Lovački dom “Franjo Herljević” Kamenica, Zavidovići

Osnovna škola Poljari, Derventa

Silos u Polju, Derventa

Skladište građevinskog materijala GIK, Brod

Fabrika čarapa “Bosna”, Brod

Kajak klub, Brod

Željeznička stanica Podlugovi, Ilijaš

Bivša kasarna Ahmet Fetahagić, Visoko

Muzička škola, Zenica

Skladište i stadion u Crkvini, Šamac

Skladište građevinskog materijala u Gornjem Zoviku kod Brčkog

Osnovna škola Boće, Brčko

Bivša kasarna JNA u Brčkom

Poljoprivredno dobro Batković, Bijeljina

Rasadnik, Rogatica

Dobrovoljačka ulica, Sarajevo

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Livno

Osnovna škola Kamenica, Drvar

Bivši hotel Radoč, Bužim

Bivša farma Dubrave, Velika Kladuša

Bivša farma Nepeke, Velika Kladuša

Tvornica praškastih proizvoda u Ćoralićima, Cazin

Društveni dom Trnopolje, Prijedor

Hotel Una, Novi Grad/Bosanski Novi

Duhanska stanica, Široki Brijeg

Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi”, Jablanica

Silos u Kaćunima, Busovača

Silos u Tarčinu, Hadžići

Stadion NK Iskra, Bugojno

Most Mehmed-paše Sokolovića – “Stara ćuprija“, Višegrad

Hotel Vilina vlas, Višegrad

Vojni objekti u Dretelju, Čapljina

Bivša policijska stanica, Srebrenica

Zemljoradnička zadruga Kravica, Bratunac

Dom kulture u Pilici, Zvornik