Info

Fabrika čarapa “Bosna”

Mjesto/lokacija: Brod

Značaj lokaliteta:

Objekt Fabrike čarapa Bosna u Brodu je tokom jula/srpnja 1992. godine, služio za zatvaranje vojnika i civila srpske nacionalnosti. Upravu nad objektom su imali vojnici HVO-a. Zatočenici nisu smjeli koristiti toalet. Nuždu su obavljali u kantama, koje su se nalazile u prostorijama u kojima su bili zatvoreni. Vodu za piće nisu imali. Stražari su zatočenike svakodnevno premlaćivali, udarali su ih kundacima, stolicama, palicama i drugim predmetima.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Broda

Nadležnost/ Odgovornost: HVO, HV

Sudski procesi:

Sud BiH je osudio Josipa Tolića, nekadašnjeg pripadnika HVO-a, na 10 godina zatvora za zločine počinjene u Odžaku i Bosanskom Brodu. Ferida Halilovića, bivšeg pripadnika Vojne policije 102. odžačke HVO brigade, Osnovni sud u Modriči je osudio na 15 godina zatvora zbog počinjenih ratnih zločina nad civilima srpske nacionalnosti, u periodu od maja/svibnja do druge polovine avgusta/kolovoza 1992. godine, u svojstvu stražara u logorima u Odžaku, Novom Gradu kod Odžaka i Bosanskom Brodu.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 23.05.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 26.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ