Info


Most Mehmed-paše Sokolovića – “Stara ćuprija“

Mjesto/lokacija: Most na rijeci Drini, opština Višegrad

Značaj lokaliteta:

Na mostu „Stara ćuprija“ u periodu od 1992. godine do 1995. godine pripadnici srpske paravojne formacije iz Višegrada "Osvetnici" su izvršili više ubistava osoba bošnjačke nacionalnosti, te potom tijela ubijenih bacali u rijeku Drinu.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Višegrada i okoline

Nadležnost/ Odgovornost: Višegradska brigada Vojske RS, srpska paravojna formacija "Osvetnici"

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je za zločine počinjene u Višegradu osudio vođu paravojne jedinice “Osvetnici”, Milana Lukića, na doživotnu zatvorsku kaznu, i pripadnika ove paravojne grupe, Sredoja Lukića, na zatvorsku kaznu u trajanju od 30 godina. MKSJ je za zločine u Višegradu osudio Mitra Vasiljevića, pripadnika paravojne jedinice „Beli orlovi“ na zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 07.10.2015.

Mapa:


Aktualizovano: 23.12.2019

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ