Info

Motel Sretno

Mjesto/lokacija: Kakanj

Značaj lokaliteta:

Motel “Sretno” je je od marta/ožujka do juna/lipnja 1993. godine služio kao zatočenički objekat za osobe srpske i hrvatske nacionalnosti. Upravu nad objektom je imala ARBiH, gdje je bilo smješteno njih 16, u prostoriji koja je bila u podrumu motela. Prostorija se sastojala od jednog užeg dijela u kojem su zatočenici bili zatvoreni, te jednog šireg dijela u kojem je vršeno ispitivanje. Ta dva dijela bila su uređena na način da su, kad bi se jedan zatočenik nalazio na ispitivanju, ostali mogli vidjeti tok ispitivanja. Svi zatočenici su bili podvrgnuti svakodnevnom zlostavljanju i premlaćivanju. 19. maja/svibnja 1993. svi zatočenici su pušteni na slobodu. Ranko Popović je u motelu “Sretno” ostao do 21. juna/lipnja 1993. godine, kada je premješten u Muzičku školu u Zenici.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice, Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Srednje Bosne

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je osudio komandanta 3. korpusa Armije RBiH Envera Hadžihasanovića na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine i 6 mjeseci i načelnika Štaba 7. muslimanske brdske brigade 3. korpusa ARBiH Amira Kuburu na zatvorsku kaznu u trajanju od 2 godine.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 27.03.2018.

Mapa:


Aktualizovano: 09.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ