Info


Zemljoradnička zadruga Kravica

Mjesto/lokacija: Bratunac

Značaj lokaliteta:

U halama zemljoradničke zadruge je u periodu od 13. do 14. jula/srpnja 1995. godine ubijeno više od 1000 civila i vojnika bošnjačke nacionalnosti sa područja Srebrenice, među kojima je bilo i maloljetnih osoba. Upravu nad objektom je imala Vojska Republike Srpske.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Srebrenice i Podrinja

Nadležnost/ Odgovornost: VRS, Drinski korpus

Sudski procesi:

Sud BiH je za djelo učestvovanja i pomaganja u činjenju genocida u julu/srpnju 1995. godine osudio Duška Jevića, bivšeg pomoćnika komadanta Brigade specijalne policije MUP-a RS i komadanta Centra za obuku „Jahorina“ Brigade specijalne policije, na zatvorsku kaznu u trajanju od 32 godine, Mendeljeva Đurića, bivšeg komandira prve čete Centra za obuku MUP-a RS „Jahorina“ Brigade specijalne policije, na zatvorsku kaznu u trajanju od 28 godina i Radomira Vukovića, bivšeg pripadnika Drugog odreda Specijalne policije MUP-a RS iz Šekovića, na 31 godinu zatvora. Sud BiH je na zatvorske kazne od 42 godine osudio Milenka Trifunovića, Branu Džinića i Aleksandra Radovanovića, na 40 godina osuđeni su Slobodan Jakovljević i Branislav Medan, dok je na 38 godina zatvora osuđen Petar Mitrović.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (06.12.2019.)

Obilježeno i fotografisano: 17.05.2016.

Mapa:


Aktualizovano: 06.02.2020

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ