Info

Fudbalski stadion

Mjesto/lokacija: Bratunac

Značaj lokaliteta:

Objekt gradskog stadiona u Bratuncu je tokom proljeća 1992. godine služio kao mjesto zatočenja osoba bošnjačke nacionalnosti sa područja općine Bratunac. Upravu nad objektom imali su pripadnici JNA i Teritorijalne obrane općine Bratunac. Na stadionu je bilo zatočeno i do 5000 osoba. Žene i djeca su deportirani na područje pod kontrolom ARBiH a jedan dio muškaraca u Osnovnu školu Vuk Karadžić. Zatočenici su bili podvrgnuti nehumanim uvjetima bez pristupa vodi i hrani.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Bratunca

Nadležnost/ Odgovornost: JNA, Teritorijalna obrana kasnije VRS

Sudski procesi:

MKSJ je osudio Miroslava Deronjića, u svojstvu predsjednika Kriznog štaba u opštini Bratunac, na 10 godina zatvora. Sud BiH je osudio Najdana Mladenovića za zločine počinjene 1992. u Bratuncu. Mlađenović je optužen za prisilno premještanje stanovništva, zatvaranjem, mučenjem, i drugim nehumanim postupanjima tokom rasprostranjenog i sistematičnog napada usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva u općini Bratunac.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 24.05.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 20.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ