Info

Mašinski/strojarski fakultet

Mjesto/lokacija: Mostar

Značaj lokaliteta:

Tokom 10. maja/svibnja 1993. godine snage HVO-a su napale stambene objekte “Vranica” i zarobili 70 civila i vojnika bošnjačke nacionalnosti, koje su prebacili u zgradu Mašinskog fakulteta u Mostaru. U Mašinskom fakultetu se od 1993. godine nalazilo zapovjedništvo 3. bojne Vojne policije HVO-a. Zatočenici su svakodnevno zlostavljani i mučeni. U noći 10. maja/svibnja, 12 zarobljenih vojnika Armije RBiH zatočenih u Mašinskom fakultetu pretrpjeli su brojna zlostavljanja, nakon čega su nestali. U maju/svibnju 2007. godine pronađena je masovna grobnica u Gorancima, u opštini Mostar. Na osnovu obavljenih DNK analiza, pokazalo se da su, od 15 identifikovanih tijela, pronađena tijela 10 od ukupno 12 vojnika ARBiH zarobljenih u Vranici. Zatočenici su iz Mašinskog fakulteta premještani u druge zatočeničke centre, na Heliodrom i u Gabelu.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Mostara

Nadležnost/ Odgovornost: HVO

Sudski procesi:

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je za zločine počinjene u Mašinskom fakultetu po komandnoj odgovornosti osudio ratnog predsjednika HVO-a i predsjednika Vlade HZ-HB Jadranka Prlića na 25 godina zatvora, komandanta Glavnog stožera HVO-a Slobodana Praljka na 20 godina zatvora, načelnika Glavnog stožera HVO-a i zamjenika vrhovnog komandanta snaga HVO-a Milovoja Petkovića na 20 godina zatvora, načelnika Uprave vojne policije HVO-a Valentina Dorića na 16 godina zatvora i predsjednika Službe za razmjenu zatočenika Berislava Pušića na 10 godina zatvora.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 07.07.2019.

Mapa:


Aktualizovano: 20.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ