Info

Željezni most u Doboju

Mjesto/lokacija: Doboj

Značaj lokaliteta:

Željezni most u Doboju je lokacija streljanja 13 civila bošnjačke nacionalosti tokom juna/lipnja 1992. godine. Zrobljenike iz Jablanice kod Maglaja je Vojska RS, pripadnici CSB Doboj MUP RS i pripadnici paravojnih jedinica zarobili i zatočili u vojne hangare nekadašnje kasarne JNA u Usori kraj Doboja, odakle su ih izveli i odveli na Željezni most. Na Željeznom mostu u prelasku preko rijeke Bosne, streljali su 13 civila. Tokom 2007. godine u mjestu Podnovlje eshumirano je tijelo Ibrišima Begića. Takođe, pronađena su tijela Asima Bašića i Almira Bajrića.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Maglaja, Doboja i okoline

Nadležnost/ Odgovornost: VRS, CSB Doboj MUP RS i paravojne jedinice

Sudski procesi:

U toku je istraga u Tužilaštvu BiH za stradanje civila iz mjesta Jablanica kod Maglaja, i ono je obuhvaćeno predmetom ‘Borislav Paravac i drugi’, koji se odnosi na događaje na području dobojske regije.


Izvor podataka: Tužilaštvo BiH i Balkanska istraživačka mreža u BiH (ažurirano 03.02.2021)

Obilježeno i fotografisano: 07.02.2021

Mapa:


Aktualizovano: 21.02.2023

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ