Info

Silos u Polju

Mjesto/lokacija: Selo Polje, Derventa

Značaj lokaliteta:

Objekt Silos je služio kao mjesto zatočenja osoba srpske nacionalnosti sa područja Dervente tijekom 1992. godine. Zatočenici su prilikom povlačenja hrvatskih snaga, HVO-a i HV-a, prebačeni iz skladišta u Rabiću u taj silos. Tamo su bili podvrgnuti zlostavljanjima i premlaćivanjima.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Dervente i Posavine

Nadležnost/ Odgovornost: HVO, HV

Sudski procesi:

Sud BiH osudio je Ivicu Vrdoljaka u svojstvu pripadnika 103. derventske brigade Hrvatskog vijeća obrane (HVO), na 5 godina zatvora; Almaza Nezirovića, kao pripadnika Vojne policije 103. derventske brigade HVO-a, na kaznu zatvora od 2 godine. Azru Bašić, kao pripadnicu 305. brigade Hrvatske vojske, a kasnije kao pripadnica 103. brigade HVO-a, na 14. godina zatvora.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 2023)

Obilježeno i fotografisano: 23.05.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 21.02.2023

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ