Info

Silos u Polju

Mjesto/lokacija: Selo Polje, Derventa

Značaj lokaliteta:

Objekt Silos je služio kao mjesto zatočenja osoba srpske nacionalnosti sa područja Dervente tijekom 1992. godine. Zatočenici su prilikom povlačenja hrvatskih snaga, HVO-a i HV-a, prebačeni iz skladišta u Rabiću u taj silos. Tamo su bili podvrgnuti zlostavljanjima i premlaćivanjima.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Dervente i Posavine

Nadležnost/ Odgovornost: HVO, HV

Sudski procesi:

Sud BiH je osudio Almaza Nezirovića, kao pripadnika Vojne policije 103. derventske brigade HVO-a, na kaznu zatvora od 2 godine. Nezirović je u periodu od kraja aprila/travnja do kraja jula/srpnja 1992. godine, u logoru Silos u Polju, općina Derventa, gdje su bili zatvoreni civili srpske nacionalnosti sa područja općine Derventa, sam i zajedno sa drugim pripadnicima HVO-a učestvovao u mučenju i nečovječnom postupanju, nanošenju velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta i zdravlja zatočenim civilima.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 23.05.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 15.02.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ