Info

Skladište i stadion u Crkvini

Mjesto/lokacija: Crkvina, Šamac

Značaj lokaliteta:

Objekti skladišta i stadiona u Crkvini kod Šamca su u tokom 1992. godine služilili kao mjesta zatočenja civila hrvatske i bošnjačke nacionalnosti sa područja Šamca. Objekti su bili pod kontrolom srpskih paravojnih formacija, policije i VRS. Zatočenici su svakodnevno bili zlostavljani i premlaćivanji, a u noći 7. maja/svibnja 1992. godine ubijeno je 16 zatočenika.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Šamca i Posavine

Nadležnost/ Odgovornost: VRS, Policija, paravojna formacija Sivi vukovi

Sudski procesi:

MKSJ je prvostepenom presudom osudio više osoba za zločine u Bosanskom Šamcu. Stevan Todorović, načelnik policije i član srpskog Kriznog štaba u Bosanskom Šamcu, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina za zločine protiv čovječnosti; Blagoje Simić, predsjednik Opštinskog odbora SDS-a i predsjednik srpskog Kriznog štaba (kasnije preimenovanog u Ratno predsjedništvo) u opštini Bosanski Šamac, osuđen na 15 godina zatvora, za progone počinjene protivpravnim hapšenjem i zatočenjem civila Muslimana i Hrvata; Miroslav Tadić, pomoćnik komadanta za pozadinu u 4. odredu, komadant Štaba Civilne zaštite, član Kriznog štaba po službenoj dužnosti i odgovorni član komisije za razmjenu u opštini Bosanski Šamac, osuđen je na 8 godina zatvora za progone počinjene deportacijama i prisilnim premještanjem; Simo Zarić pomoćnik komadanta za pozadinu u 4. odredu, komadant Štaba Civilne zaštite, član Kriznog štaba po službenoj dužnosti i odgovorni član komisije za razmjenu u opštini Bosanski Šamac, osuđen je na 8 godina zatvora za progone počinjene protivpravnim hapšenjem i zatočenjem civila Muslimana i Hrvata, za progone počinjene okrutnim i nehumanim postupcima, uključujući premlaćivanje, mučenje i zatočenje u nehumanim uslovima.
Postupak protiv Slobodana Miljkovića je okončan prije nego što je mogao biti prebačen na Međunarodni sud. Slobodan Miljković zvani Lugar, komadant 'Sivih vukova', bio je prvooptuženi na tzv. 'Šamačkoj optužnici', ali je ubijen u Kragujevcu.
MKSJ je izrekao prvostepenu presudu kojom je Milan Simić osuđen na 5 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti. Simić je od maja/svibnja 1992. do juna/lipanj 1993. godine bio član Kriznog štaba i predsjednik Skupštine opštine Bosanski Šamac.
Ratni zločini na području opštine Bosanski Šamac bili su sastavni dio optužnica i presuda MKSJ u Predmetima Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Vojislav Šešelj, Biljana Plavšić, Momčilo Krajišnik, Mićo Stanišić, Slobodan Milošević, Jovica Stanišić i Franko Simatović.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 23.02.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 26.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ