Info

Bivša kasarna Ahmet Fetahagić

Mjesto/lokacija: Visoko

Značaj lokaliteta:

Objekt bivše kasarne Ahmet Fetahagić u Visokom je tijekom 1992. i 1993. godine služio kao mjesto zatočenja osoba srpske nacionalnosti sa područja općine Visoko. Upravu nad kasarnom imali su vojska i policija ARBiH. Na lokaciji je bilo zatočeno oko 300 osoba koje su bile podvrgnute teškim uvjetima. Zatočenici su bili redovno ispitivani i zlostavljani te upućivani na prisilni rad. Najmanje 1 zatočenik je ubijen ili preminuo od posljedica zlostavljanja na ovoj lokaciji.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Visokog

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Za događaje na ovoj lokaciji još uvijek nije pokrenut sudski proces.


Izvor podataka: Informacije dobijene iz udruženja žrtava. (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 24.02.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 25.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ