Info

Osnovna škola u Gornjem Rahiću, Brčko

Mjesto/lokacija: Brčko Distrikt

Značaj lokaliteta:

Objekat Osnovne škole u Gornjem Rahiću kraj Brčkog, je u periodu od 14. septembra /rujna 1992. do 4. marta/ožujka 1993. godine služio kao zatočenički objekat za vojnike i civile srpske nacionalnosti, pod upravom HVO-a i ARBiH. U OŠ u Gornjem Rahiću, zatočenici su bili raspoređeni po učionicama u nehumanim uslovima, bez hrane i vode. Zatočenici su također bili podvrgnuti ispitivanjima, zlostavljanju, odvođenju na prisilni rad, prisilnom premještanju i premlaćivanjima.


Entitet: Brčko distrikt

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Brčkog i okoline

Nadležnost/ Odgovornost: HVO i ARBiH

Sudski procesi:

Osnovni sud Brčko Distrikta osudio je Galiba Hadžića, kao policijskog inspektora, na tri, a Nijaza Hodžića, kao pripadnika 108. brigade HVO-a, na godinu zatvora zbog zločina nad civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti počinjenih na području Brčkog.
Osnovni sud Brčko Distrikta proglasio je bivše pripadnike Armije BiH Asmira Tatarevića i Armina Omazića krivim za zločine nad zatvorenicima srpske nacionalnosti i osudio ih na ukupno tri i po godine zatvora.


Izvor podataka: Osnovni sud Brčko (ažurirano 15.02.2022)

Obilježeno i fotografisano: 23.02.2022

Mapa:


Aktualizovano: 08.03.2022

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ