Info

skladišta nekadašnje kasarne JNA u Ševarlijama

Mjesto/lokacija: Doboj

Značaj lokaliteta:

Objekti skladišta nekadašnje kasarne JNA u Ševarlijama kod Doboja su u periodu od maja/svibnja 1992. godine do kraja 1993. godine, imali funkciju zatočeničkog objekta za civile bošnjačke i hrvatske nacionalnosti pod upravom Vojske RS, pripadnika CSB Doboj MUP RS i pripadnika paravojnih jedinica. Zatočenici su bili podvrgnuti prisilnom zatočenju, prisilnom radu, nehumanim uvjetima te ispitivanjima i zlostavljanjima.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Doboja i okoline

Nadležnost/ Odgovornost: VRS, CSB Doboj MUP RS i paravojne jedinice

Sudski procesi:

Za zločine počinjene u objektima skladišta nekadašnje kasarne JNA u Ševarlijama kraj Doboja, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je osudio po komandnoj odgovornosti Momčila Krajišnika, ratnog predsjednika Narodne Skupštine Republike Srpske, na zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina. Biljanu Plavšić, ratnu članicu Predsjedništva Republike Srpske, na zatvorsku kaznu u trajanju od 11 godina. Mića Stanišića, ratnog ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, na zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine i Stojana Župljanina, načelnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka, na zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine.

U toku je suđenje pred Sudom BiH u predmetu ‘Borislav Paravac i drugi’ u kojem su Borislav Paravac, Andrija Bjelošević i Milan Savić optuženi, da su u periodu od početka maja/svibnja 1992. do kraja 1993. godine učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je bio usmjeren protiv civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva na području Doboja.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (ažurirano 18.03.2021)

Obilježeno i fotografisano: 27.02.2021

Mapa:


Aktualizovano: 18.03.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ