Info

“Alatnica”, Nevesinje

Mjesto/lokacija: Nevesinje

Značaj lokaliteta:

Objekti nekadašnjeg privrednog društva Alatnica u Nevesinju služili su u ljeto 1992. godine kao mjesto zatočenja starijih osoba, žena i djece bošnjačke nacionalnosti s područja Nevesinja koji su tu dovedeni nakon odvajanja od vojno sposobnih muškaraca koji su smješteni u Dom JNA. Zatočenice su bile podvrgnute nehumanim uvjetima, zlostavljanjima i prisilnim premještanjima. Najmanje dvije osobe su ubijene na ovoj lokaciji ili su preminule od posljedica zlostavljanja.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Istočne Hercegovine, Nevesinja

Nadležnost/ Odgovornost: CJB Trebinje, SJB Nevesinje i paravojne formacije

Sudski procesi:

Krsto Savić, bivši načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje, po zapovjednoj odgovornosti osuđen je od strane Suda BiH na 17 godina zatvora za zločine počinjene na podrčju istočne Hercegovine.
MKSJ je osudio Momčila Krajišnika ratnog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske na 20 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (ažurirano 10.05.2021)

Obilježeno i fotografisano: 18.04.2021

Mapa:


Aktualizovano: 10.05.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ