Info

selo Miletići

Mjesto/lokacija: Travnik

Značaj lokaliteta:

U vrijeme sukoba Armije RBiH i HVO na širem području Srednje Bosne izvršen je napad na hrvatsko selo Miletići kod Travnika, 24. aprila/travnja 1993. godine. Selo su napale jedinice stranih boraca tzv. mudžahedina te su tog dana ubili pet civila dok je 35 civila hrvatske nacionalnosti zarobljeno i odvedeno u kamp jedinice gdje su zatočeni. Haški Tribunal je utvrdio da su napad izvršile jedinice tzv. mudžahedina sastavljene od stranih i domaćih boraca nad kojima jedinice Armije RBiH nisu imale kontrolu.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Travnika

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH i odreda El-Mudžahidin

Sudski procesi:

Izvršioci ovog zločina nikada nisu kažnjeni, a sud u Haagu zločinom u Miletićima detaljnije se bavio u predmetu protiv Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure, zapovjednika Armije RBiH. Haški Tribunal je utvrdio da su napad izvršile jedinice tzv. mudžahedina sastavljene od stranih i domaćih boraca nad kojima jedinice Armije RBiH nisu imale kontrolu.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 19.06.2020)

Obilježeno i fotografisano: 16.06.2020

Mapa:


Aktualizovano: 19.06.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ