Info


Bivša policijska stanica

Mjesto/lokacija: Srebrenica

Značaj lokaliteta:

Objekat bivše policijske stanice u Srebrenici je u periodu od juna/lipnja do septembra/rujna 1992. godine imao funkciju zatočeničkog objekta za civile bošnjačke nacionalnosti od kojih je veliki broj ubijen, pod kontrolom MUP-a i Vojske RS. U periodu od 24. septembra/rujna do 16. oktobra/listopada 1992. godine i od decembra/prosinca 1992. do marta/ožujka 1993. godine imao funkciju zatočeničkog objekta za zarobljene civile srpske nacionalnosti, pod kontrolom MUP-a i Armije RBiH. Zatočeni su fizički zlostavljani i ubijani. U julu/srpnju 1992. godine u zgradi policijske stanice ubijena je jedna osoba, a dvije su izvedene i ubijene ispred objekta. Četiri osobe su odvedene u nepoznatom pravcu, a posmrtni ostaci nekih žrtava su pronađeni poslije rata. Dragutin Kukić (1934) iz Inđije (Srbija) je ubijen 25. septembra 1992. godine. U periodu od 11. jula/srpnja 1995. godine zgrada je služila kao sabirni centar za Bošnjake iz kojeg su odvođeni i ubijani na raznim lokacijama u i oko Srebrenice.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Srebrenice i Podrinja

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH i MUP RBiH, 28. divizija ARBiH, VRS i MUP RS

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 30. juna/lipnja 2006. godine proglasilo krivim Nasera Orića za ratni zločin kršenja zakona i običaja ratovanja (propust da kao nadređeni preduzme nužne mjere da spriječi ubistvo i okrutno postupanje) i izreklo mu presudu o kazni u trajanju od dvije godine. Žalbeno vijeće MKSJ je 3. jula/srpnja 2008. godine ukinulo presudu Pretresnog vijeća i donijelo presudu da Naser Orić nije kriv.
Sud BiH prvostupanjski je osudio Izeta Arifovića na 10 godina zatvora, Suada Smajlović na 1 godinu i 2 mjeseca zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva na području Srebrenice i Bratunca. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je osudio Vujadina Popovića, Ljubišu Bearu, Dragu Nikolića te Vinka Pandurevića za zločine počinjene 1995. godine. Radovan Karadžić kao predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, osuđen je na jedinstvenu kaznu doživotnog zatvora.


Druge informacije:

Na zgradi trenutno stoje dvije spomen ploče postavljene u ljeto 2019. godine, spomen ploča Srbima ubijenim na ovoj lokaciji i spomen ploča Bošnjacima ubijenim na ovoj lokaciji.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 17.05.2016.

Mapa:


Aktualizovano: 06.02.2020

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ