Info

Hotel Igman

Mjesto/lokacija: opština Hadžići, Sarajevo

Značaj lokaliteta:

Objekat Hotela Igman, na planini Igman u opštini Hadžići nadomak Sarajeva, je u periodu od februara/veljače do marta/ožujka 1993. godine pretvoren u zatočenički objekat za vojnike i civile srpske i hrvatske nacionalnosti. Upravu nad objektom imala je ARBiH i specijalna jedinica za posebne namjene zvana “Zulfikar”. Zatočenici su dovedeni na prisilan rad u hotel Igman i to 14 zatočenika dovedeno je iz Krupe u Zoviku i 10 zatočenika iz Silosa u Tarčinu. Oni su bili smješteni u atomsko sklonište hotela Igman. Ovo je bio prostor koji nije imao nijedan otvor za ventilaciju. Imao je samo ulazna vrata.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice, Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Sarajeva, BiH

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Sud Bosne i Hercegovine je za zločine počinjene u Hotelu Igman osudio Dževada Salčina pripadnika Specijalnog odreda za posebne namjene „Zulfikar“ ARBiH na zatvorsku kaznu u trajanju od 2 godina. Sud BiH je 2013 godine potvrdio optužnicu koja tereti i Hodžić Nedžada za zločine počinjene u Hotelu Igman. Predmet Hodžić Nedžada pred Sudom BiH trenutno “miruje” zbog zdravstvenog stanja optuženog.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 19.06.2020)

Obilježeno i fotografisano: 12.05.2020

Mapa:


Aktualizovano: 19.06.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ