Info

Četvrta Osnovna škola

Mjesto/lokacija: Mostar

Značaj lokaliteta:

Tokom 10. maja/svibnja 1993. godine u sukobu HVO-a i Armije RBiH, veliki broj osoba bošnjačke nacionalnosti bio je protjeran na istočnu stranu Mostara ili zarobljen u zatočeničke objekte. Istovremeno, pripadnici Armije RBiH oformili su zatočenički objekat za civile i ratne zarobljenike hrvatske nacionalnosti u Četvrtoj osnovnoj školi u Mostaru. Upravu nad objektom imala je Armija RBiH. Kroz ovaj objekat je prošlo više desetina zatočenika, a svakodnevno su zlostavljani, mučeni i odvođeni na prisilan rad. Zatočenički objekat u Četvrtoj osnovnoj školi u Mostaru je bio u funkciji do 19. marta/ožujka 1994. godine.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Hercegovine

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Kantonalni sud u Mostaru je 24. januara 2007. godine donio prvostepenu presudu protiv Mirsada Ćupine, Husnije Oručevića, Mila Čišida, Hilma Toporana, Predraga Ajkića, Zijada Redžovića, Ibrahima Oručevića i Nezira Pribišića, kojom su osuđeni za zločine počinjene u Četvrtoj osnovnoj školi u Mostaru. Osuđeni su na kaznu zatvora, i to: Mirsad Ćupina na četiri godine, Redžović na tri, Čišid i Ajkić na dvije, Oručević na jednu godinu i šest mjeseci, te Toporan i Pribišić na po jednu godinu zatvora.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je 27. marta 2008. godine donio drugostepenu presudu u ovom predmetu. Mirad Ćupina je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.


Izvor podataka: Kantonalni sud u Mostaru (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 07.07.2019.

Mapa:


Aktualizovano: 27.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ