Info

Hotel Maršal (nekadašnji hotel Famos)

Mjesto/lokacija: opština Trnovo, Sarajevo

Značaj lokaliteta:

Objekat hotela Maršal izgađen na mjestu nekadašnjeg hotela Famos, na planini Bjelašnici, koji je u periodu od juna/lipnja do avgusta/kolovoza 1992. godine pretvoren u zatočenički objekat za civile srpske nacionalnosti. Između 100 i 150 civila je uhapšeno u Bradini kod Konjica i dovedeni u hotel. Upravu nad objektom imala je ARBiH i specijalna jedinica za posebne namjene zvana “Zulfikar”. Zatočenici su bili smješteni u podrumske prostorije hotela, gdje su svakodnevno zlostavljani i premlaćivani. Nakon nekoliko dana provedenih u prostorijama hotela Famos, premještani su u logore Čelebić ili u Silos u Tarčinu.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Bradine, Konjica

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Za ove zločine još oniko nije procesuiran..


Izvor podataka: Udruženje žrtava (ažurirano 19.06.2020)

Obilježeno i fotografisano: 12.05.2020

Mapa:


Aktualizovano: 19.06.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ