Info

Skladište građevinskog materijala u Gornjem Zoviku

Mjesto/lokacija: Gornji Zovik, Brčko

Značaj lokaliteta:

Objekt skladišta građevinskog materijala u Gornjem Zoviku kod Brčkog je od septembra/rujna 1992. do marta/ožujka 1993. godine služio kao mjesto zatočenja osoba srpske nacionalnosti sa područja Brčkog, upravu nad objektom imale su jedinice ARBiH i HVO-a. Uvjeti su bili teški i nehumani a zatočenici su bili podvrgnuti redovnim zlostavljanjima i prisilnom radu. Pristup hrani i osnovnim potrepštinama bio je jako otežan.


Entitet: Brčko distrikt

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Brčkog

Nadležnost/ Odgovornost: HVO, ARBiH

Sudski procesi:

Osnovni sud u Brčkom, za zločine počinjene na ovoj lokaciji osudio je Asmira Tatarevića, na kaznu zatvora u trajanju 2 godine, Armina Omazića ma kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, Galiba Hadžića na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i Nijaza Hodžića na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.


Izvor podataka: BIRN (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 23.02.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 04.02.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ