Info

Bivši hotel Radoč

Mjesto/lokacija: Bužim

Značaj lokaliteta:

U periodu od 1993. godine do 1995. godine podrumske prostorije bivšeg hotela Radoč su služile kao mjesto zatočenja civila i pripadnika Narodne obrane autonomne pokrajine zapadna Bosna i pripadnika VRS. Uvjeti su bili teški, zatočenici su bili smješteni u podrumskim prostorijama bez sanitarnog čvora i prozora. Zatočenici su bili izloženi redovnim zlostavljanjima, premlaćivanjima i prisilnom radu. Više od 15 zatočenika je ubijeno ili je preminulo od posljedica zlostavljanja u ovom objektu.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Krajine

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Sud Bosne i Hercegovine je za zločine počinjene u ovom objektu osudio Sulju Karajića na 18 godina zatvora. Na Sudu BiH u tijeku je suđenje za zločine na ovoj lokaciji protiv Nanić Zijada, Kudelić Esada, Bajraktarević Vahida, Salkić Senada, Mustafić Hasana, Bapić Nedžada, Isaković Samira i Alešević Mehmeda pripadnika 505. brigade ARBiH za zločine počinjene u ovom objektu.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 19.10.2016.

Mapa:


Aktualizovano: 24.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ