Info

Livnica Strolit

Mjesto/lokacija: Odžak

Značaj lokaliteta:

Objekt Livnice Strolit u Odžaku je u periodu od maja/svibnja do sredine jula/srpnja 1992. godine imao funkciju zatočeničkog objekta više stotina osoba srpske nacionalnosti pod upravom Vojne policije HVO-a. Zatočenici su bili podvrgnuti prisilnom zatočenju, prisilnom radu, nehumanim uvjetima te ispitivanjima i zlostavljanjima.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Odžaka i okoline

Nadležnost/ Odgovornost: Vojna policija HVO

Sudski procesi:

Ferid Halilović je zbog ratnih zločina nad Srbima u Odžaku pravosnažno osuđen pred Okružnim sudom Doboj na kaznu od 15 godina zatvora.
Sud BiH je izrekao drugostepenu presudu Albini Terzić, kao pripadnica Vojne policije HVO-a, kojom je oglašava krivom i osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od tri godina.


Izvor podataka: Sud BiH, Okružni sud Doboj (ažurirano 18.03.2021)

Obilježeno i fotografisano: 28.02.2021

Mapa:


Aktualizovano: 18.03.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ