Info

13. kilometar

Mjesto/lokacija: Kamenica, Zavidovići

Značaj lokaliteta:

Logor “13. kilometar” je u periodu od 23. jula/srpnja do septembra/rujna 1995.godine služio kao zatočenički objekat za zarobljene civile i vojnike srpske nacionalnosti, pod kontrolom jedinice ''El Mudžahid'' koja je djelovala sastavu Armije RBiH. Zatočenici su zlostavljani i ubijani.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Zavidovića, Prnjavora, Srbca

Nadležnost/ Odgovornost: Jedinica El Mudžahid, ARBiH

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je na 3 godine zatvora osudio komadanta Glavnog štaba ARBiH Rasima Delića, jer nije preduzeo nužne i razumne mjere da spriječi ili kazni zločine koje su počinili njegovi potčinjeni u Livadama i logoru Kamenica u blizini Zavidovića. Pred sudom BiH u tijeku je suđenje Sakibu Mahmuljinu, komadantu 3. korpusa ARBiH, za komandnu odgovornost za zločine na ovoj lokaciji.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 24.05.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 26.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ