Info

Kazneno popravni dom Butmir (Kula)

Mjesto/lokacija: Istočno Sarajevo

Značaj lokaliteta:

Kazneno-popravni dom Butmir (Kula) je tokom maja/svibnja i juna/lipnja 1992. godine pretvoren u zatočenički objekat za civile bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Do 28. oktobra/listopada 1994. godine kroz KP dom je prošlo oko 10.000 bošnjačkih civila svih godina starosti. Upravu nad objektom je imala VRS i srpska policija. Zatočenici su svakodnevno fizički zlostavljani i prebijani. Tokom zatočenja u KP Domu Butmir i odvođenja na prinudni rad ubijeno je najmanje 69 osoba.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Sarajeva

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Sud BiH je 16. juna 2010. godine izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi Radoje Lalović i Soniboj Škiljević proglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti. S tim u vezi, Sud je optuženog Lalovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, a optuženog Škiljevića na osam godina. Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je 11. jula 2011. godine, drugostepenu presudu u predmetu Radoje Lalović i Soniboj Škiljević kojom su oslobođeni optužbi da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti.
Za ratne zločine počinjene u KPD Butmir pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) osuđen je Radovan Karadžić kao predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, na jedinstvenu kaznu doživotnog zatvora.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 07.07.2019.

Mapa:


Aktualizovano: 27.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ