Info

prostorije Fudbalskog kluba

Mjesto/lokacija: selo Rapatnica, opština Srebrenik

Značaj lokaliteta:

Prostorije fudbalskog kluba u selu Rapatnica su u periodu od polovine maja/svibnja do sredine augusta/kolovoza 1992. godine pretvorene su u zatočenički objekat za civile srpske nacionalnosti. Upravu nad objektom imala je Vojna policija ARBiH i pripadnici tzv. Lovačke čete. Dio zatočenika je bio smješten u prizemlju, a na ispitivanje su vođeni u prostoriju na spratu. Zatočenici su bili zlostavljani i prisiljavani na prinudni rad. Zatočenici su ostali u Rapatnici do avgusta/kolovoza 1992. godine, kada su ih prebacili u zatvor u Tuzli.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Srebrenika, okolnih sela i Lopara

Nadležnost/ Odgovornost: Vojna policija Srebrenik i tzv. Lovačka četa

Sudski procesi:

Sud Bosne i Hercegovine je za zločine počinjene u prostorijama fudbalskog kluba u Rapatnici osudio načelniku Vojne bezbjednosti Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Srebrenik Ekrema Ibračevića na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 14.10.2020)

Obilježeno i fotografisano: 07.10.2020

Mapa:


Aktualizovano: 27.10.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ