Info


Hotel Una

Mjesto/lokacija: Novi Grad/Bosanski Novi

Značaj lokaliteta:

Objekat Hotela Una je u periodu od maja/svibnja do augusta/kolovoza 1992. godine od strane VRS-a korišten kao zatočenički objekat za Bošnjake i Hrvate iz Novog Grada/Bosanskog Novog i okolnih općina. Uvjeti su bili teški, zatočenici su bili zatvoreni u prostoriji od 15m2 bez prozora i sanitarnog čvora. Osim svakodnevnog zlostavljanja, ponižavanja i premlaćivanja, više od deset zatočenika je i ubijeno na lokaciji Hotela Una.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Bosanskog Novog/ Novog Grada

Nadležnost/ Odgovornost: MUP RS, VRS

Sudski procesi:

Za ratne zločine počinjene u Bosanskoj Krajini pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) osuđeno je više osoba po komandnoj odgovornosti. Radoslav Brđanin, predsjednik Kriznog štaba Autonomne regije Krajina, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 30 godine. Momčilo Krajišnik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Biljana Plavšić, ratna članica Predsjedništva Republike Srpske, osuđena je na zatvorsku kaznu u trajanju od 11 godina. Stojan Župljanin, načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka, osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine. Radovan Karadžić kao predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, osuđen je na jedinstvenu kaznu doživotnog zatvora.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 18.10.2016.

Mapa:


Aktualizovano: 24.12.2019

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ