Info

Stara zanatska škola

Mjesto/lokacija: Majdan, Vareš

Značaj lokaliteta:

Stara zanatska škola u Vareš-Majdanu je objekt koji je služio kao mjesto zatočenja, a u nekadašnjim učionicama napravljene su ćelije za zatočenike. 23. oktobra/listopada su pripadnici HVO-a uhapsili preko 250 civila bošnjačke nacionalnosti, i zatvorili u zatočeničke objekte u Varešu. U ovom zatočeničkom objektu nije bilo zlostavljanja, a posjete su bile dozvoljene. 3. novembra/studenog 1993. godine svi vojnici HVO-a povukli su se iz Vareša u pravcu Kiseljaka. Istog dana su napustili Gimnaziju, Školu i Zanatsku školi u Vareš-Majdanu i zatočenici su mogli izaći na slobodu.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Vareša

Nadležnost/ Odgovornost: HVO

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je za protupravno zatvaranje civila osudio predsjednika HDZ-a BiH i potpredsjednika HZ-HB Darija Kordića na zatvorsku kaznu u trajanju od 25 godina, a Marija Čerkeza, komandanta Viteške brigade HVO-a na šest godina zatvor. MKSJ je po komandnoj odgovornosti osudio ratnog predsjednika HVO-a i predsjednika Vlade HZ-HB Jadranka Prlića na 25 godina zatvora, načelnika Odjela obrane u Vladi HZ-HB Brunu Stojića na 20 godina zatvora, zapovjednika Glavnog stožera HVO-a Slobodana Praljka na 20 godina zatvora, načelnika Glavnog stožera HVO-a i zamjenika vrhovnog zapovjednika snaga HVO-a Milovoja Petkovića na 20 godina zatvora, načelnika Uprave vojne policije HVO-a Valentina Ćorića na 16 godina zatvora i predsjednika Službe za razmjenu zatočenika Berislava Pušića na 10 godina zatvora. Sud Bosne i Hercegovine je osudio pripadnike Jedinice za posebne namjene “Maturice”, koja se nalazila u sastavu HVO-a, Zdravka Mihaljevića na šest godina zatvora i Miroslava Anića zvanog Friga na 15 godina.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 27.03.2018.

Mapa:


Aktualizovano: 09.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ