Info

Kazneno-popravni dom

Mjesto/lokacija: Zenica

Značaj lokaliteta:

Objekti KPD-a Zenica su tijekom proteklog rata od 1992.-1995., uz funkciju zatvora za presuđene počinitelje krivičnih djela, služili i kao mjesto zatočenja osoba srpske i hrvatske nacionalnosti, civila i vojnika. Zatočenici su bili podvrgnuti prisilnom zatočenju, prisilnom radu, nehumanim uvjetima te ispitivanjima i zlostavljanjima. Upravu nad objektom imale su jednice ARBiH i MUP-a RBiH.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice, Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Zenice, Zavdovića, Žepča i okoline

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH, MUP RBiH

Sudski procesi:

Za zločine počinjene u ovom objektu još uvijek nitko nije odgovarao.


Izvor podataka: Udruženje žrtava Zenica (ažurirano 03.02.2021)

Obilježeno i fotografisano: 06.02.2021

Mapa:


Aktualizovano: 15.02.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ