Info

Brdo Ćućurak

Mjesto/lokacija: Potoci, Mostar

Značaj lokaliteta:

Dana 26. septembra/rujna 1993. godine u mjestu Potoci, opština Mostar, pripadnik Armije RBiH Miralem Omanović je skupini od 12 uhićenih civila Hrvata, izvedenih iz osnovne škole u Potocima gdje su zajedno sa više civila hrvatske nacionalnosti bili protivzakonito zatvoreni, naredio da na vrh brda iznesu prethodno rastavljen protuzračni top, pa im odmah počeo psovati, vrijeđati ih i prijetiti im da će ih sve pobiti, da bi potom udarao dvojicu oštećenih kundakom puške po leđima i nogama, a prema jednom od njih pucao i pri tome govorio da će ga ubiti. Kada trojica oštećenih nakon umora i iznemeglosti od tereta nošenja topa nisu mogli nastaviti sa kretanjem, pucanjem iz automatske puške ih je lišio života, te naredio ostalim zatvorenicima da tijela ubijenih odvuku u podnožje brda i zatrpaju ih nabacujući kamenje na njih.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Mostara

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Za ovaj zločin osuđen je Omanović Miralem na 14 godina zatvora, Drugostepenom presudom od 17. maja/svibnja 2006. godine koju je donio Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, čime je potvrđena Prvostepena presuda Kantonalnog suda u Mostaru.


Izvor podataka: Vrhovni sud FBiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 03.12.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 25.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ