Info

Bivša kasarna JNA

Mjesto/lokacija: Brčko

Značaj lokaliteta:

Kasarna JNA u Brčkom je objekt koji je tokom maja/svibnja 1992. godine bio mjesto zatočenja osoba nesrpske nacionalnosti sa područja općine Brčko. Većina zatočenika je prebačena u zatočenički objekt Luka. Zatočene osobe su bile podvrgnute teškim i nehumanim uvjetima uz redovno premlaćivanje, ispitivanje te psihičko zlostavljanje. Zatočenici su dovođeni na prinudni rad u Kasarnu iz zatočeničkog objekta Luka. U objektima su osim muškaraca bile zatočene i žene i djeca.


Entitet: Brčko distrikt

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Brčkog

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Za ratne zločine u Brčkom, pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Hagu, osuđeni su Radovan Karadžić, Biljana Plavšić, Momčilo Krajišnik, Goran Jelisić i Ranko Češić, a Slobodanu Miloševiću je proces okončan zbog njegove smrti. Pero Rikanović je pred Apelacionim sudom Distrikta Brčko BiH, osuđen zbog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva na kaznu zatvora u trajanju od pet i po godina. Pero Rikanović je mučio, fizički maltretirao i nečovječno postupao prema zatočenicima u prostorijama Kasarne u Brčkom.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 23.02.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 04.02.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ