Info

Heliodrom

Mjesto/lokacija: Rodoč, Mostar

Značaj lokaliteta:

Objekt bivše kasarne JNA u Rodoču južno od Mostara je tijekom rata 1992-1995. godine služio kao zatvor HVO-a za područje Mostara i šire okolice. TIjekom sukoba između ARBiH i HVO-a objekt je služio kao mjesto zatočenja osoba bošnjačke nacionalnosti civila i vojnika sa šireg područja Mostara. Zatočenici su bili podvrgnuti teškim uvjetima i ograničenom pristupu hrani i vodi te su bili prisiljeni na rad. Osim toga bili su podvrgnuti i svakodnevnim zlostavljanjima i premlaćivanjima. Broj zatočenika se tijekom 1993. godine čak popeo na 6000 osoba. Najmanje 54 zatočenika je preminulo od posljedica zatočenja u ovom objektu.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Hercegovine

Nadležnost/ Odgovornost: HVO, Vojna policija HVO-a

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je za zločine počinjene u logoru Heliodrom po komandnoj odgovornosti osudio ratnog predsjednika HVO-a i predsjednika Vlade HZ-HB Jadranka Prlića na 25 godina zatvora, načelnika Odjela obrane u Vladi HZ-HB Brunu Stojića na 20 godina zatvora, zapovjednika Glavnog stožera HVO-a Slobodana Praljka na 20 godina zatvora, načelnika Glavnog stožera HVO-a i zamjenika vrhovnog zapovjednika snaga HVO-a Milovoja Petkovića na 20 godina zatvora, načelnika Uprave vojne policije HVO-a Valentina Ćorića na 16 godina zatvora i predsjednika Službe za razmjenu zatočenika Berislava Pušića na 10 godina zatvora. MKSJ je za zločine počinjene na Heliodromu osudio osnivača i zapovjednika Kažnjeničke bojne Mladena Naletilića na 20 godina zatvora, a zapovjednika pod jedinice Kažnjeničke bojne, poznate pod nazivima Anti-teroristička grupa (ATG) “Mrmak”, kasnije ime promijenjeno u ATG “Vinko Škrobo” Vinka Martinovića na 18 godina zatvora.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 03.12.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 19.03.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ