Info

Lokacija iza "Motela”

Mjesto/lokacija: Bosanski Petrovac

Značaj lokaliteta:

Na lokaciji iza “Motela” u Bosanskom Petrovcu je u septembru/rujnu 1995. godine ubijeno najmanje 4,a prema navodima Tužilaštva BiH i do 40 osoba srpske nacionalnosti zarobljenih tijekom operacije "Sana 95”.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Kraijne

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Pred Sudom BiH potvrđena je optužnica i u tijeku je proces protiv pripadnika 5. korpusa ARBiH: Dudaković Atifa, Dedić Ekrema, Šiljdedić Ibrahima, Salihagić Safeta, Zjakić Adisa, Zlojić Redžepa, Solaković Samira, Muratović Fatmira, Alešević Muharema, Balagić Huseina, Koženjić Ejuba, Nadarević Ibrahima i Mujić Saida.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 15.11.2018.

Mapa:


Aktualizovano: 15.02.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ