Info


Silos u Tarčinu

Mjesto/lokacija: Tarčin, općina Hadžići

Značaj lokaliteta:

Objekat silosa u Tarčinu je periodu od maja/svibnja do decembra/prosinca 1992. godine pretvoren u zatočenički objekat za civile i vojnike srpske nacionalnosti, pod nadležnošću Armije RBiH. Zatočenici su bili zlostavljani i prisiljavani na prinudni rad.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice, Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Šire područje Sarajeva

Nadležnost/ Odgovornost: Armija RBiH, 109. Brdska brigada.

Sudski procesi:

Pred Sudom BiH prvostupanjski su proglašeni krivima: Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Čović, Šerif Mešanović i Nermin Kalember, pod optužbom da su u periodu od maja/svibnja 1992. do januara/prosinca 1996. godine počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništa i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti u objektima „Silos“u Tarčinu. Apelaciono odjeljenje Suda BiH uvažilo je žalbe Tužilaštva BiH, odbrane Mustafe Đelilovića i odbrane Halida Čovića na prvostepenu presudu kojom su osmorica optuženih osuđeni na ukupno 60 godina zatvora za zločine počinjene u općini Hadžići, te je naložilo novo suđenje.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 08.10.2015.

Mapa:


Aktualizovano: 09.01.2020

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ