Info

“Tuzlanski konvoj spasa”

Mjesto/lokacija: Rankovići, Novi Travnik

Značaj lokaliteta:

“Tuzlanski konvoj spasa” sa humanitarnom pomoći sastojao se od nekoliko stotina kamiona, bio je dugačak sedam kilometara i išao je iz Splita, preko Gornjeg Vakufa za Tuzlu. Konvoj je zaustavljen 10. juna/lipnja 1993. na barikadi na putu koju je stvorila velika skupina hrvatskih civila i vojnika u Rankovićima, sjeverno od Novog Travnika. Osam vozača ubijeno je iz vatrenog oružja, vozila su odvezena, a konvoj su opljačkali civili i vojnici. Konvoj je zatim ponovno zaustavila grupa mještana na kontrolnom punktu Dubravica u blizini Viteza. Posmrtni ostaci tri osobe ubijene nakon zaustavljanja konvoja još uvijek nisu pronađeni.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Bosne i Hercegovine

Nadležnost/ Odgovornost: HVO

Sudski procesi:

MKSJ je po komandnoj odgovornosti osudio Darija Kordića na zatvorsku kaznu u trajanju od 25 godina za zločin i napad na “Tuzlanski konvoj spasa” kao i druge zločine počinjene tokom rata u BiH. Takođe, MKSJ je po komadnoj odgovornosti osudio Tihomira Blaškića na zatvorsku kaznu u trajanju od 9 godina. Ipak, za ovaj zločin direktni nalogodavci i izvršitelji nikada nisu odgovarali. U Tužilaštvu BiH trenutno se vodi predmet o ovom zločinu i nalazi se u fazi istrage.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 19.06.2020)

Obilježeno i fotografisano: 16.06.2020

Mapa:


Aktualizovano: 30.06.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ