Info

Pansion “kod Sonje” i bunker iza pansiona

Mjesto/lokacija: Vogošća

Značaj lokaliteta:

Pansion “Kod Sonje” i zatočenički objekat “Bunker” su tokom marta/ožujka 1992. godine uspostavljeni kao zatočenički objekti za civile bošnjačke nacionalnosti. Zatočenici su svakodnevno bili zlostavljani, mučeni, vođeni na prisilni rad u zoni borbenih dejstava, pri čemu su ubijani i ranjavani. Upravu nad objektom je imala Vojska RS. U Pansionu “Kod Sonje” silovano je najmanje petnaest žena, djevojaka i maloljetnih djevojčica.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Vogošće i Sarajeva

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je za zločine počinjene u logorima diljem BiH po komandnoj odgovornosti osudio Momčila Krajišnika, ratnog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske na zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina. Biljanu Plavšić, ratnu članicu Predsjedništva Republike Srpske na zatvorsku kaznu u trajanju od 11 godina. Radovana Karadžića predsjednika Republike Srpske na kaznu doživotnog zatvora.
Sud Bosne i Hercegovine je izrekao 4. jula/srpanj 2014. godine prvostepenu presudu kojom je Branko Vlačo proglašen krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, kao upravnik zatočeničkog objekta “Bunker”, te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Apelaciono vijeće Suda BiH 15. aprila/travnja 2015. godine smanjio je kaznu Branku Vlači osudivši ga na 13 godina zatvora za zločine počinjene na području Vogošće kod Sarajeva.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 07.07.2019.

Mapa:


Aktualizovano: 13.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ