Info

Osnovna škola Dnopolje, selo Zijemlje

Mjesto/lokacija: dolina Zijemlje, Istočni Mostar

Značaj lokaliteta:

Objekt škole u Dnopolju služio je u ljeto 1992. kao mjesto zatočenja osoba bošnjačke nacionalnosti s šireg područja Nevesinja. Srpske snage, među kojima i dobrovoljci “šešeljevci” su 76 zatočenika zlostavljali, premlaćivali i ispitivali te su nakon torture i odvajanja žena i muškaraca muškarce lišili života te su njihovi ostaci pronađeni u jami na lokaciji “Dubravica - Breza”.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Nevesinja

Nadležnost/ Odgovornost: Vojska Republike Srpske, Šešeljevci, SJB Nevesinje

Sudski procesi:

MKSJ je osudio Momčila Krajišnika ratnog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske na 20 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 10.05.2021)

Obilježeno i fotografisano: 17.04.2021

Mapa:


Aktualizovano: 10.05.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ