Info

Rasadnik

Mjesto/lokacija: Rogatica

Značaj lokaliteta:

Zatočenički objekat je formiran u maju/svibnju 1992. godine i bio je pod kontrolom Kriznog štaba opštine Rogatica. Zatočenici su bili uglavnom Bošnjaci. Zatočenici su bili izloženi zlostavljanju i seksualnom nasilju, a u logoru i okolini ubijeno je 40 zatočenika.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Rogatice

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Za zločine počinjene u Rogatici Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je osudio po komandnoj odgovornosti Momčila Krajišnika, ratnog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, na zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina. Radovan Karadžić kao predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, osuđen je na jedinstvenu kaznu doživotnog zatvora. Sud BiH osudio je Radisava Ljubinca na zatvorsku kaznu u trajanju od 10 godina za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, počinjen na području opštine Rogatica. Sud BiH osudio je Dragoja Paunovića na zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, počinjen na području opštine Rogatica.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 22.02.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 15.02.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ