Info

Bivša Osnovna škola Prekaja

Mjesto/lokacija: Prekaja, Drvar

Značaj lokaliteta:

Bivša OŠ Prekaja kod Drvara služila je kao mjesto zatočenja civila i vojnika hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. Objekt je bio dio zatočeničkog kompleksa zajedno sa zatočeničkim objektima Kamenica i Kozila te su zatočenici nasilno premještani unutar tog sustava. Zatočenici su bili podvrgnuti zlostavljanjima i nehumanim uvjetima, a prisilni rad je bio svakodnevna pojava. Upravu nad objektom su imale jedinice Drugog Krajiškog korpusa VRS.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: BiH

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Nitko nije direktno procesuiran za zločine počinjene u OŠ Prekaja, ali je ratno vodstvo RS osuđeno po komandnoj odgovornosti. U presudi odgovornima za zatočenički objekt Kamenica u Drvaru spominje se i Prekaja.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 15.11.2018.

Mapa:


Aktualizovano: 13.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ