Info

Skladište građevinskog materijala GIK

Mjesto/lokacija: Brod

Značaj lokaliteta:

Objekt skladišta građevinskog materijala GIK u Brodu je od kraja jula/lipnja do kraja oktobra/listopada 1992. godine, služio kao mjesto zatočenja osoba srpske nacionalnosti. Kontrolu nad objektom su imali pripadnici HVO-a. U skladištu je bilo najmanje 50 zatočenika, od toga starijih od 60 godina je bilo desetak, dok je žena bilo petnaestak, koje su bile smještene odvojeno, u upravnoj zgradi, koja se nalazila u sklopu objekta. Muškarci su bili smješteni u skladištu veličine 10x5 metara. Spavali su na paletama. Toalet i česmu nisu imali. Kupanje nije bilo dozvoljeno. Imali su jedan obrok dnevno.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Broda

Nadležnost/ Odgovornost: HVO, HV

Sudski procesi:

Sud BiH je osudio Josipa Tolića nekadašnjeg pripadnika HVO-a na 10 godina zatvora za zločine počinjene u Odžaku i Bosanskom Brodu. Tolić je zajedno sa drugim pripadnicima HVO-a učestovao u odvođenju žena srpske nacionalnosti iz skladišta građevinskog materijala GIK u Bosanskom Brodu, od kojih je jedna silovana, kao i u odvođenju zatočenika na prinudne radove gdje su mnogi izgubili živote.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 23.05.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 09.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ