Info

Osnovna škola Dubravica

Mjesto/lokacija: Vitez

Značaj lokaliteta:

Prostorije Osnovne škole Dubravica u Vitezu su tijekom aprila/travnja 1993.godine služile kao mjesto zatočenja za civile i vojnike bošnjačke nacionalnosti sa područja Viteza. Upravu nad objektom imala je Viteška brigada HVO-a.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Viteza

Nadležnost/ Odgovornost: HVO

Sudski procesi:

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je za protupravno zatvaranje civila osudio predsjednika HDZ-a BiH i potpredsjednika HZ-HB Darija Kordića na zatvorsku kaznu u trajanju od 25 godina, a Marija Čerkeza, komandanta Viteške brigade HVO-a na šest godina zatvora. MKSJ je po komandnoj odgovornosti osudio na 9 godina zatvora zapovijednika HVO-a za Operativnu zonu Srednja Bosna generala Tihomira Blaškića. MKSJ je za zločine počinjene nad zatočenicima u Vitezu osudio pripadnike Vojne policije HVO-a, poznate kao “Džokeri”, Miroslava Bralu zvanog Cicko na zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina. Sud Bosne i Hercegovine je na 9 godina zatvora osudio komandanta Vojne policije Viteške brigade HVO-a Antu Kovača.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 14.11.2018.

Mapa:


Aktualizovano: 13.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ