Info

privatna garaža - Rašidov Han

Mjesto/lokacija: selo Snagovo, opština Zvornik

Značaj lokaliteta:

Pripadnici vojske i policije Republike Srpske su zajedno sa pripadnicima srpskih paravojnih formacija 29 aprila/travnja 1992. godine zarobili grupu civila bošnjačke nacionalnosti koju su sproveli do mjesta „Rašidov Han“ u Snagovu. U privatnoj garaži iz pomenute zarobljene grupe osoba, pripadnici paravojnih formacija ubili su 36 osoba bošnjačke nacionalnosti dok je njih troje ranjeno.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Zvornika i Kalesije

Nadležnost/ Odgovornost: VRS, pripadnici paravojnih formacija

Sudski procesi:

Sud BiH je za zločine počinjene na lokaciji “Rašidov Han” vodio postupak protiv Janković Zorana koji je u drugostepenom postupku oslobođen optužbi za zločine počinjene na Snagovu. Pred Tužilaštvom BiH se vodi istraga protiv Zorana Obradovića zvanog “Maljić”, za kojeg postoji sumnja da je odgovoran za navedene zločine. Obradović Zoran se nalazi u Srbiji i nije dostupan pravosudnim organima BiH.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 14.10.2020)

Obilježeno i fotografisano: 06.10.2020

Mapa:


Aktualizovano: 14.10.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ