Info

Skenderove kuće

Mjesto/lokacija: Potoci, Mostar

Značaj lokaliteta:

Na lokaciji “Skenderove kuće” u Potocima, kod Mostara, je bilo zatvoreno oko 100 civila i vojnika hrvatske nacionalnosti među kojima je bilo i žena i djece, pod kontrolom Armije RBiH. Bili su podvrgnuti psihičkom i fizičkom zlostavljanju a muškarci su upućivani na prisilni rad.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Mostara

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Sud BiH je u ovom predmetu osudio: Enesa Ćurića na 5 godina zatvora, a Ibrahima Demirovića na 10 godina zatvora zbog sudjelovanja u protivzakonitom zatvaranju, nečovječnom postupanju i prisiljavanju na prinudni rad hrvatskih civila, dok je Habib Čopelj osuđen na 2 godine zatvora za nečovječno postupanje prema zarobljenicima.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 03.12.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 25.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ