Info

Dobrovoljačka ulica

Mjesto/lokacija: Sarajevo

Značaj lokaliteta:

Lokacija nekadašnje Dobrovoljačke ulice u Sarajevu je 3. maja/svibnja 1992. godine bila središte sukoba između TO BiH, Patriotske lige, Zelenih beretki i MUP RBiH, s jedne strane, i JNA, s druge. Prilikom dogovorenog povlačenja jedinica JNA iz Sarajeva došlo je do razmjene vatre. Tužiteljstvo BiH je utvrdilo da je na lokaciji nakon razoružavanja ubijeno 7 a ranjeno 14 osoba.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Pretežno Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: BiH, Srbije

Nadležnost/ Odgovornost: TO BiH, Patriotska liga, Zelene beretke i MUP RBiH

Sudski procesi:

Za ovaj zločin još nitko nije osuđen.


Izvor podataka: U tijeku je istraga Tužiteljstva BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 21.02.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 03.02.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ