Info


Dom kulture u Pilici

Mjesto/lokacija: Selo Pilica, opština Zvornika

Značaj lokaliteta:

Objekat Doma kulture u Pilici je u dva navrata bio mjesto zatočenja Bošnjaka sa područja opštine Zvornik koji su iz njega odvedeni na strijeljanje. Prvi put je to bilo tokom 1992. godine, a drugi put nakon pada Srebrenice 1995. godine. Tada su snage VRS-a, 16. jula/srpnja, u objekat sprovele oko 500 zarobljenih Bošnjaka koji su na lokaciji Doma kulture, istog dana u popodnevnim satima, i ubijeni, nakon čega su njihova tijela odvežena u primarnu masovnu grobnicu na vojnoj ekonomiji Branjevo. Tokom 1996. godine tijela su premještena u sekundarne masovne grobnice.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Srebrenice i Podrinja

Nadležnost/ Odgovornost: VRS, Drinski korpus, SJB Zvornik

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je osudio Vujadina Popovića, Ljubišu Bearu, Dragu Nikolića te Vinka Pandurevića za zločine počinjene 1995. godine. Radovan Karadžić kao predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, osuđen je na jedinstvenu kaznu doživotnog zatvora. Sud BiH je osudio Milorada Trbića i Slavka Perića za zločine počinjene 1995. godine.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio pripadnike VRS Branka Popovića i Branka Grujića na 15, odnosno 6 godina zatvora, zbog ratnih zločina nad bošnjačkim civilima u Zvorniku 1992. godine. U predmetu pod nazivom "Zvornik 2" obuhvaćeni su bili događaji u Domu kulture u Pilici 1992. godine.


Izvor podataka: MKS i Specijalni sud za ratne zločine u Beogradu (06.12.2019.)

Obilježeno i fotografisano: 17.05.2016.

Mapa:


Aktualizovano: 13.02.2020

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ