Info

Zgrada “Autotransa”

Mjesto/lokacija: Vareš

Značaj lokaliteta:

Zgrada “Auto-transa” u Varešu je od decembra/prosinca 1993. godine, pa do marta/ožujka 1994. godine, služila kao mjesto zatočenja osoba hrvatske nacionalnosti. U zgradu “Auto-transa” su ratni zarobljenici premješteni iz Srednjoškolskog centra u Varešu. Upravu nad objektom je imala ARBiH. U zatvoru su bila 32 zatvorenika. Svi su bili smješteni u jednoj podrumskoj prostoriji koja je bila mala, vlažna i zamračena, a zatočenici su bili nagurani “kao sardine”. Posjete su bile dozvoljene. Zatočenici su bili primorani da kopaju rovove. Na prisilni rad su uglavnom izvođeni noću. Tada su spavali u napuštenim brvnarama i kućama.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Srednje Bosne

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Presudom Vrhovnog suda Federacije BiH Memsudin Operta je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, a Muharem Frljak, Mirsad Šijak i Muris Ajanović na zatvorske kazne u trajanju od 1 godine.


Izvor podataka: Vrhovni sud FBiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 27.03.2018.

Mapa:


Aktualizovano: 20.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ