Info

Garaže Elektroprivrede

Mjesto/lokacija: Livno

Značaj lokaliteta:

Garaže Elektroprivrede su tijekom ljeta i jeseni 1993. a počevši od 21.7.1993. služile kao mjesto zatočenja za osobe bošnjačke nacionalnosti sa područja Livna. Zatočenici su bili podvrgnuti nehumanim uvjetima gdje je veliki broj zatočenika bio naguran u prostoru garaža po velikoj vrućini sa ograničenim pristupom hrani i vodi. Zatočenici su također bili podvrgnuti ispitivanjima, zlostavljanju, prisilnom premještanju i premlaćivanjima. Upravu nad objektom imale su jedinice HVO-a.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Livna

Nadležnost/ Odgovornost: HVO

Sudski procesi:

Događaji na ovoj lokaciji još uvijek nisu sudski procesuirani.


Izvor podataka: Udruženje logoraša “21 juli” Livno (ažurirano 20.11.2020)

Obilježeno i fotografisano: 28.11.2020

Mapa:


Aktualizovano: 08.12.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ