Info

Stadion Mlakve

Mjesto/lokacija: Novi Grad/Bosanski Novi

Značaj lokaliteta:

Od početka juna/lipnja do kraja avgusta/kolovoza 1992., na fudbalskom stadionu u Mlakvama bilo je zatočeno najmanje 700 muškaraca, bosanskih Muslimana iz opštine Bosanski Novi, od kojih su neki bili stariji ljudi; neki od tih ljudi bili su premješteni iz logora Omarska, Trnopolje i Keraterm. Upravu nad objektom imale su jedinice Vojske Republike Srpske. Zatvorenici su premlaćivani, ponižavani i nisu dobivali odgovarajuće količine hrane ni vode, niti medicinsku pomoć.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Novog Grada/Bosanskog Novog, Krajine

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Za zločine počinjene na ovoj lokaciji po komandnoj odgovornosti osuđen je ratni predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, na doživotnu kaznu zatvora i to za mučenje, premlaćivanja i fizičko i psihičko zlostavljanje okrutno ili nečovječno postupanje na fudbalskom stadionu u Mlakvama; Stvaranje i održavanje nehumanih uslova na fudbalskom stadionu u Mlakvama – okrutno ili nečovječno postupanje – uključujući neobezbjeđivanje odgovarajućeg smještaja, zaklona, hrane, vode, medicinske pomoći ili higijensko-sanitarnih uslova. Prisilno premještanje ili deportaciju bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata iz njihovih domova, te protupravno zatočenje na fudbalskom stadionu u Mlakvama.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 13.11.2019.

Mapa:


Aktualizovano: 29.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ