Info

Poljoprivredno dobro Batković

Mjesto/lokacija: selo Batković, Bijeljina

Značaj lokaliteta:

Logor u selu Batković kod Bijeljine, pod nazivom Sabirni centar formiran je 1992. godine i postao je zatočeničko mjesto za civile i vojnike bošnjačke nacionalnosti, pod kontrolom VRS. Bio je u funkciji do 1994. godine. Zatočenici su bili zlostavljani, prisiljavani na teške fizičke poslove i ubijani.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: BiH

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Pred Okružnim sudom u Bijeljini vodi se postupak protiv Petra Dmitrovića, kao na zapovjednika logora, Đoko Pajić, kao njegovog nasljednika, Đorđe Krstića, kao Pajovićevog nasljednika i Ljubomira Mičića kao komandira straže. Postupak je pokrenut od strane Tužilaštva BiH.


Izvor podataka: Okružni sud Bijeljina (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 22.02.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 15.02.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ