Info

Lovački dom Mostini

Mjesto/lokacija: Čajniče

Značaj lokaliteta:

Obilježili smo neobilježeno mjesto stradanja Lovački dom u Mostini kod Čajniča. Objekt je tijekom 1992. služio kao mjesto zatočenja osoba bošnjačke nacionalnosti sa područja Čajniča. Zatočenici su bili podvrgnuti nehumanim uvjetima, ispitivanjima i premlaćivanjima.
27.5.1992. na lokalitetu lovačkog doma Mostina ubijena su 42 zatočenika.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Čajniča

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Sud BiH za zločine počinjene na teritoriju Čajniča osudio je Milorada Živkovića na 6 godina zatvora i Miluna Kornjaču na 7 godina zatvora.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 27.11.2019.

Mapa:


Aktualizovano: 20.05.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ